VGP samengevat

Financieel beeld & risico’s

Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoegingen/onttrekkingen. Het resultaat  van de herzieningen bedraagt € 6,1 miljoen.

Het resultaat is als volgt opgebouwd:

Stationsgebied, vrijval voorziening Hezelpoort

 €          1,9

mln.

Stationsgebied, instellen voorziening Stationsgebied totaal

 €       -17,9

mln.

Winkelsteeg/Kanaalzone, vrijval voorziening Nwe Dukenburgseweg

 €          0,9

mln.

resultaat herzieningen, waaronder de aanpassing van de voorziening Waalsprong

 €          1,0

mln.

tussentijdse winstname binnen een aantal planexploitaties

 €          1,0

mln.

extra winstuitkering uit Bijsterhuizen (in totaal € 3,0 waarvan € 1,5 verwacht)

 €          3,0

mln.

Beschikbaar gesteld Stationsgebied 2e Voortgangsmonitor 2021

 €        10,0

mln.

Beschikbaar gesteld Stationsgebied Stadsbegroting 2022-2025

€           6,2

mln.

Totaal toevoeging aan de saldireserve

€           6,1

mln.

Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37