VGP samengevat

Voorstel om te besluiten

 1. De Voortgangsrapportage Grote Projecten 2022 vast te stellen, inclusief de risicobijlage, de opgenomen wijzigingen in de planexploitaties en de daarbij behorende wijzigingen in de voorzieningen en de toevoegingen/onttrekkingen aan de saldireserve en toegepaste parameters.
 1. De bijbehorende begrotingswijziging BW-01822 vast te stellen.
 1. De volgende planexploitaties toe te voegen:
 • Steltsestraat
 • Oosterhoutsedijk 48, Wijers
 • Krayenhofflaan, Batava
 • Doddendaal 1
 • Kelfkensbos herinrichting omgeving
 • Sporthal Noord
 • De Hulsen
 • Stationsgebied
 • Winkelsteeg kanaalzone
 1. De volgende planexploitaties af te sluiten:
 • Neboklooster
 • Bachstraat 29
 1. Winstnames uit programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling toe te voegen aan de saldireserve: Binnen de onderstaande projecten heeft een tussentijdse winstname plaatsgevonden van in totaal € 1.077.000,-:
 • Dorpsstraat 92-118;
 • Van Schuylenburgweg
 • Tollenstraat/Dobbelmannweg
 1. De planexploitatie Kelfkensbos herinrichting omgeving vast te stellen.
 1. De planexploitatie Van Rosenburgweg Hippe Kip vast te stellen.
 1. Het beschikbare programmageld 2022 voor Stationsgebied in 2021 beschikbaar te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37