Deelnemingen

Bijsterhuizen

Deze gemeenschappelijke regeling (GR) is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen en de gemeente Wijchen. Het doel van deze GR is het bevorderen van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio Nijmegen door middel van het gezamenlijk ontwikkelen en exploiteren van een kwalitatief hoogwaardig intergemeentelijk bedrijventerrein op de locatie Bijsterhuizen op grondgebied van Nijmegen en Wijchen. De bij de GR thans nog voor uitgifte beschikbare terreinen liggen volledig op het grondgebied van de gemeente Wijchen.

De GR is geheel extern gefinancierd (via de gemeente Wijchen). De grondexploitatie heeft een positief financieel resultaat.

De gemeente Nijmegen levert geen financiële bijdrage aan de GR. De GR draait een grondexploitatie met een positief financieel resultaat. Mogelijke tussentijdse winstuitkeringen, zoals de in 2021 uitgekeerde som van € 3,0 miljoen per partij, zijn afhankelijk gemaakt van het resultaat en worden tussen de twee gemeente verdeeld. Winstuitkeringen worden ten gunste van de saldireserve gebracht. Financiële risico’s die het batig saldo in gevaar brengen worden niet verwacht voor deze GR.

De verwachting is dat eind 2021 alle gronden zullen zijn verkocht en geleverd, dat is een verdere versnelling ten opzichte van eerdere prognoses.
Daarmee is op een afronding qua infrastructuur na de opgave van de GR volbracht.
De eerdere discussie met het Waterschap met betrekking tot aanpassing van stuwen en watergangen heeft zich inmiddels opgelost in overeenstemming met het Waterschap. Opdracht tot enkele aanpassingen van watervoorzieningen is gegeven en is of wordt op korte termijn uitgevoerd.
Door het dagelijks bestuur is inmiddels opdracht gegeven de opheffing van de GR voor te bereiden.

De eerdere opdracht tot advisering omtrent reductie van plankosten heeft resultaat gehad en heeft inmiddels
geleid tot een opzet waarbij een forse reductie van plankosten is bereikt, met name door verminderde inzet van
personeel passend bij de huidige opgave.

De GR valt vanaf 2016 onder de werking van de vennootschapsbelasting (Vpb). De berekende Vpb-last is inmiddels in deze planexploitatie verwerkt. Financiële risico’s die niet op te vangen zijn binnen de planexploitatie hebben zich niet voorgedaan en  worden ook niet meer verwacht.

Naar huidig inzicht is opheffing voorzien in de loop van 2022.

Deze pagina is gebouwd op 01/14/2022 15:53:08 met de export van 01/14/2022 15:42:37